Hlavní trenér – Miroslav Matušovič – +420 604 592 945

Asistent trenéra – Jiří Kroužek – +420 732 783 907

Vedoucí mužstva – Zdenek Ondriaš – +420 777 011 432

Kustod – Miroslav Holomek

Lékař týmu – Ondřej Kubiena

Masér – Miroslav Přibyl

P