Děkujeme městu Havířov za dotaci na činnosti i projekt „Oslava 100 let výročí klubu a 5. ročník mezinárodního turnaje dětí v rámci příhraniční spolupráce města“.

P