Valná hromada

Valná hromada MFK Havířov se uskuteční 11. prosince 2015 od 18 hodin v Restauraci Neli. Členové výkonného výboru na ní zvou všechny členy, jejich účast je důležitá.

Program valné hromady zapsaného spolku MFK Havířov:

1. Zahájení, volba návrhové a mandátní komise

2. Zpráva o činnosti za rok 2015 (p. Šimša, p. Matušovič, p. Klimsza)

3. Zpráva o hospodaření za rok 2015 (p. Heller)

4. Zpráva kontrolní komise (p. Pavlík)

5. Diskuze

6. Návrh na usnesení

7. Závěr