MFK Havířov pořádá valnou hromadu !!

Pozvánka

na valnou hromadu zapsaného spolku MFK Havířov

 

 

Čas konání :                 11.prosince 2020 v 17:30 hod.

 

Místo konání :         restaurace stadión MFK Havířov,z.s., U Hřiště 1418,                                             Havířov-Prostřední Suchá

 

Program jednání :       1. Zahájení, volba návrhové, mandátní a volební komise

  1. Zpráva o činnosti za rok 2020
  2. Zpráva o hospodaření za rok 2020
  3. Zpráva kontrolní komise
  4. Volba předsedy
  5. Volba nového výkonného výboru
  6. Volba nové kontrolní komise
  7. Diskuze
  8. Návrh na usnesení
  9. Závěr

 

 

Prezentace účastníků valné hromady od 17:00 hod.

Žádáme členy o dochvilnost!

 

V případě, že v době konání valné hromady bude nadále platit zákaz shromažďování v rámci opatření COVID-19, bude v předstihu stanoven  náhradní termín konání valné hromady MFK Havířov, z.s.

 

 

 

Za MFK Havířov, z.s.

Dne 10.11.2020

 

 

Bronislav Šimša

předseda