‼️Důležitá informace‼️

‼️Důležitá informace‼️

V závislosti k aktuální situaci k vůli epidemii korona viru vás chceme informovat, že i přes nařízení ministerstva o zavření škol a zakázání hromadných akcí, budou tréninky stále pokračovat.
S tímto oznámením vás chceme také požádat o zvýšenou pozornost a dodržování povinné prevence, jejiž podrobnosti naleznete zde: https://www.mzcr.cz/