Valná hromada v pátek 13. prosince

Valná hromada v pátek 13. prosince

Pozvánka na valnou hromadu zapsaného spolku MFK Havířov

Čas konání: 13. prosince 2019 v 17:30 hod.

Místo konání: restaurace stadión MFK Havířov, z.s., U Hřiště 1418, Havířov-Prostřední Suchá

Program jednání:

  1. Zahájení, volba návrhové a mandátní komise
  2. Zpráva o činnosti za rok 2019
  3. Zpráva o hospodaření za rok 2019
  4. Zpráva kontrolní komise
  5. Diskuze
  6. Návrh na usnesení
  7. Závěr

Prezentace účastníků valné hromady od 17:00 hod.

Žádáme členy o dochvilnost!

Za MFK Havířov, z.s.

Dne 7.11.2019

Bronislav Šimša

předseda