U11 a soustředění na Horní Bečvě

U11 a soustředění na Horní Bečvě

Starší přípravka pokračuje v přípravě na jarní sezonu. Po vzoru dospělých jsme se tentokrát odhodlali udělat soustředění a to ve dnech jarních prázdnin, aby sportovní život nezasahoval do tak důležité edukace dětí. Cílem bylo i stmelení kolektivu, ač ten funguje prakticky bezproblémově. Každý nově příchozí je automaticky brán jako součást kolektivu a to považuji za velice pozitivní.

Minibus TS Havířova nás odvezl na Horní Bečvu v počtu 10 dětí a 4 dospělí. Přivítaly nás haldy špinavého sněhu. Hned po ubytování jsme vyrazili na penetraci okolí a po obědě začali plnit sportovní stránku. Dvoufázové tréninky ve 20‘ vzdálené škole byly fantastické. Strávili jsme tam sedm tréninkových jednotek. Dokonce jsme si zahráli na hale proti místním mladším žákům. Začátek ranního tréninku byl věnován gymnastice, koordinaci pohybů a pak především individuální práci s míči a ve dvojicích. Velká část byla zaměřená i na herní stránku. Hromadu věcí jsme dělali formou her a soutěží. Jediné, co se nám nepodařilo, byly Pustevny. Časově to kolidovalo s tréninky a my tam jeli přece jen jako fotbalisté, ne turisté. Také počasí nebylo našim spojencem. Absolvovali jsme zato bazén na hotelu „Duo“, kde se všichni dosyta vyřádili.

Celkově jsme zhodnotili pobyt na 1+. Kluci z nabrané fyzičky budou čerpat celý rok. V práci s míčem jsme alternovali prakticky tři týdny tréninku, Navíc – měl jsem možnost se každému z nich speciálně věnovat, korigovat chyby, poradit, jak práci s míčem zlepšit, zrychlit. Opravdu – velice užitečný týden.

Hodí se ještě poděkovat všem, co se přičinili k bezproblémovému průběhu a zvlášť vyzvednout opět organizační stránku v podání Vojty Kozáka.

Pavel Fukala