Valná hromada MFK Havířov

Valná hromada MFK Havířov

Pozvánka na valnou hromadu zapsaného spolku MFK Havířov

Čas konání : 7.prosince 2018 v 18:00 hod.

Místo konání : restaurace stadión MFK Havířov,z.s., U Hřiště 1418, Havířov-Prostřední Suchá

Program jednání :

1. Zahájení, volba návrhové a mandátní komise

2. Zpráva o činnosti za rok 2018

3. Zpráva o hospodaření za rok 2018

4. Zpráva kontrolní komise

5. Diskuze

6. Návrh na usnesení

7. Závěr

Prezentace účastníků valné hromady od 17:30 hod. Žádáme členy o dochvilnost!